ادامه ی RBD,DBR

RBD: A7

این بسیار جالب است، به شما نشان می دهد که چرا تغییر دادن استاپ به نقطه ورود یک ایده بد است و می تواند شما را از یک معامله برنده خارج کند به ویژه اگر شما در نقطه 7B فروش بزنید. تست دوباره DP برای بریک بالای RBD( این یک FL در تایم فریم پایین است.) فروریختن قیمت در بالای RBD یک اینگلف زیبا را ایجاد کرده است بنابراین قیمت حداقل تا آن اینگلف به پایین بر می گردد یعنی محدوده Xمعقول است که یک ریسک به ریوارد 1:1 ایجاد می کند. آنچه من اکنون از آن فرا می گیرم این است که DP تست شده است ما باید به دنبال موقعیت های فروش در نواحی بالاتر Zone باشیم. این نمایش همچنین نشان می دهد که تست دوباره DP یعنی تست RBD نقطه (B7)  تنها می تواند نسبتا یک FTR واضح باشد در صورتی که قیمت در یک سطح قوی فروریخته باشد قبل از اینکه به بالا (FTR) باز گردد. من می دانم که این موضوع مرکزیت مطالب RTM را بیان می کند اما این برای خودم چرایی اش همین می باشد. اگر قیمت این اتفاق  را عملی نسازد و یک حرکت رو به بالا به سمتFTR را ایجاد کند ما باید منتظر اینگلف  FTR به سمت بالا باشیم و سپس ورود به منطقه به صورتی عمیق. و این دلیل دیگری است که SL باید بالای X قرار بگیرد و نباید به محل ورود انتقال یابد تا زمانی که چه چیزی Major به سمت پایین اینگلف شود. و همچنین در سمت چپ یک ناحیهcp را مشخص کرده ام که تعدادی تقاضا در ان ناحیه وجود دارد که در ان 7b,7a در حال مبارزه به درون آن هستند. اما به محض اینکه قیمت به بالا می رود یعنی ناحیه  7Cاین مسیر پاکسازی شده برای پایین امدن است.

در شکل زیر:

توجه داشته باشید که فشرده سازی قیمت را به سمت 7bبه بالا می برد و LQ/FOمعامله گران Breakout ای را می مکد و خورد می کند. تثبیت قیمت زیر سطح بیانگر این است که سطح شکسته خواهد شد. بنابراین مهم است که ما بین فشرده سازی قیمت و نوسان قیمت در یک سطح صاف تفاوت قائل شویم (فکر می کنم این همان base است) و همچنین یک BUFL فرورفته و یا شما ممکن است در هنگام گسترش RBR وارد فروش شوید، یک فروریختگی قریب الوقوع نیست. بنابراین ما می خواهیم که HHS و HLS را ببینیم وقتی که قیمت به یک ناحیه SUPPLY نزدیک می شود در صورتی که قیمت شبیه به ترتیب خودش در پایین منطقه باشد.

در شکل زیر: خط آبی در نقطه A7 نهایت واکنش را در نقطه C7 بالا می رود نقطه تصمیم گیری 1 ساعته را برای ریزش در نقطه7A تست کرده است بنابراین ما باید اکنون انتظار داشته باشیم که قیمت به صورت عمیق تری به درون ناحیه فرو رود و از آنجایی که اینگلف های زیبایی را در مسیر پایین رفتن ایجاد کرده است و برای مدتی از آن ناحیه جدا شده است می توانیم واکنش قابل توجه تری را انتظار داشته باشیم. اما کجا؟

خب، بالاترین H به نظر می رسد که به سمت لبه ی CP PAZ در نقطه 7A برود ( اما من هنوز زوی این تمرکز نکرده ام) اما راه آسان تر برای هدف گیری QM این است که در نقطه C ایجاد شده است. شادوی قرمز رنگ به شما می گوید چرا نباید استاپ خود را به نقطه ورود انتقال دهید. و در واقع شما ممکن است دقیقا روی آن شادو به حجم فروشتان بیفزایید.

آقای Harry  در این رابطه می گویند:

بسیار ممنونم Harry . من این تمرین را شروع کردم و در نظر دارم که باکس ها به جلو منتقل کنم تا زمانی که ارتباط انها قطع شود. و شما می توانید ببینید که چگونه تأثیرات آنها در زمان قابل توجه پیش می رود. اما اینها به آسانی قابل ترید نیستند. می توانم بگویم این پروسه مفاهیم مقدماتی حرکت مارکت را به من اموخته است. برای مثال فروریختن عظیم که در سمت راست اتفاق افتاده FL ما را به طور کلی نادیده گرفته است.( که من ان را با یک خط دیروز مشخص کردم.) و تو الان می دانی که اتفاقاتی در راه بازگشت رخ می دهد.

مثالی دیگر:

این نمونه کمی شلوغ است اما این دلیل نمی شود که ان را بهانه قرار داد. اگر اینجا شلوغ است ما نیاز داریم که یک یا دو تایم فریم پایین تر برویم و ما می توانیم اکنون ببینم که قیمت برای مدت زمانی در آنجا اویزان بوده است. و یک اعتقاد راسخ برای خروج از ناحیه را به ما نداده است. دلایل بیشماری وجود دارد که ممکن است دلیل باشد برای اینکه قیمت به تنهایی این ناحیه را ترک کند.

واکنش در نقطه ی 8B به یک ناحیه تصمیم گیری FLIPدر سمت چپ رخ می دهد و بسیار شبیه به FO ناحیه X به نظر می رسد پس من حدس میزنم باید مواظب پتانسیل ناحیه FLIPبرای قرار دادن استاپ خود باشم. بسته به مدیریت معامله ممکن است شما با این خارج شوید اما می ارزد در صورتی که شما بتوانید برخی RBD/DBR تازه در اطراف بیابید.

8C واکنش به چیزی است که من نمی توانم به صورت شفاف ببینم اما این یکی از واضح ترین نواحی قدرتمند Demond است. در صورتی که شما touch trade این را از دست داده اید ضرر بزرگی کرده اید. شما می شد TT را در Level یک ناحیه Demond انباشته انجام دهید. و نکته ی آخری که وجود دارد این است:

آن نقطه ای که نوشته ام تست شده است یک FTRبرای این ناحیه demond H1است با وجود اینکه چقدر کوچک است این نقطه یک واکنش کوچک در z انجام داده اما حرکت صعودی بزرگی را ایجاد نکرده است در نظر بگیرید که قیمت به صورت CP وار از این FTR خارج شده نه به صورت LQبنابراین ما نباید FTB  آن را بگیریم.

من اطلاعات بیشتری را از تایم فریم 1 ساعته به دست آورده ام:

در این مورد:

FTR به وسیله ی RBDدر نقطه 9A ایجاد شده است این حالت این را یک گزینه خوب برای فروش در FTB قرار داده است اما ما کجا باید انتظار داشته باشیم که نزول اتفاق بیفتد؟؟؟

نیاز داریم که به تایم فریم پایین تر نگاه بیندازیم تا ایده بگیریم. اما در تایم یک ساعته می توانیم ببینیم که نقطه ی تصمیم گیری برای پایین رفتن قیمت اخیرا تست شده است این موضوع در تایم 5 دقیقه شفاف است.

موضوع دیگر این است که بهترین نقطه تصمیم گیری برای رفتن دقت در آن FTR در مکان مناسب خودش است. من FTRهایم را از تایم یک ساعته می گیرم و برای ورود به تایم 5 دقیقه می روم. اگر FTR در تایم 5 دقیقه یافتم آنها به احتمال زیاد توسط واکنش د تایم یک ساعته از بین می رود.

به 9Aنگاه بیندازید در تایم 5 دقیقه می توانم ببینم که در بالا یک ناحیه عرضه انباشته وجود دارد. که این یک خبر بد است هر چند این در تایم یک ساعته یک FTR/RBD خوب به نظر می رسد. بنابراین این برای فروش خوب است که باید تایم فریم عمده در نظر گرفته شود. اما همان طور که قبلا گفتم CP به ما می گوید که ما انتظار ریورس در بالاترین سطح را داشته باشیم. هر چه بیشتر این تمرینات را انجام می دهم اعتبار منطقی آن بیشتر برایم ثابت می شود.

در منطقه 9A ما یک CP زیبا می بینیم و یک نقدینگی به صورتSkipe درست در بالای ناحیه که در نزدیکی یک pin Bar زیبا را نمایش گذاشته است.

موضوع آخر در تایم یک ساعته به کندل صعودی در سمت راست 9b نگاه کنید که ممکن است واکنش هایی را در راه بازگشت در سطح 9bبرقرار سازد. این گونه به نظر می رسد که یک ناحیه عرضه نقض شده است که باید به تقاضا تبدیل شود. که هنوز اتفاق نیفتاده است. تفکر اولیه من این است که خب این یک معامله شکست خورده است اما نه فکر کن این  ignored supplyنیست در حالی که supply با 3 بار بازگشت به سطح عرضه قبل از فروریختن به سطح واضح ما پاکسازی شده است. برای ناحیه b9ما نباید انتظار داشته باشیم که قیمت به آن محدوده بازگردد در صورتی که آن رد کرده باشد.

نمونه ای دیگر:

این یک حرکت قویی را برای خروج از بیس ندارد و تصمیم گیری برای شکست را به بالا در نقطه x راضی کننده نیست. شکست در نقطه y قدرت بیشتری دارد ناحیه 11 چشم انداز بهتری دارد. اما به هر حال به 10Aنگاه بیندازید من می خواهم دور شدن حرکت قیمت از x را ببینم و سپس یک بازگشت برای تست دوباره. همان طور که با تصمیم گیری های دیگر تاکنون نگاه کرده ام و این اتفاق نیفتاده است شاید این یک عامل کمک کننده به قیمت برای عبور از یک منطقه است در بازگشت که توسط 10b علامت گذاری شده است. قبل از اینکه قیمت به ناحیه بازگردد یک حرکت عظیم رو به پایین را شکل داده است و محدوده ی FL که نشان داده ام را رد نموده بنابراین آنجا تنها می تواند یک هدف برای معاملات خرید در منطقه 10b باشد و همچنین یک موقعیت فروش عالی در انجا وجود دارد.

در تایم 5 دقیقه حرکت برای خروج در نقطه ی 10a شلوغ است و همچنین قسمتی به صورت فشرده می باشد و قیمت برای مدتی در منطقه آویزان بوده است که این خوب نیست در حالی که ما باید سفارشات خود را در نهایت یک ناحیه قرار دهیم که باید یک ناحیه معقول و مناسب باشد.

بسیار جالب توجه است زمانی که ما یک واکنش در نقطه 10b را می بینیم قیمت به صورت مستقیم به درون ناحیه می رود اما در تایم 5 دقیقه زیر ان تثبیت ی شود. این یک fake out به ناحیه demand از مدت زمانی قبل است. من مطمئنم که limit order استاپ می خورد اما PA همچنان سیگنال ورود می دهد.

در ادامه:

برنامه من این است که اینکار را در چارت EUR/USD در تایم فریم های 1H/5MINانجام دهم تا از لحاظ زمانی به حال حاضر چارت برسم.

مترجم:

اینبار به DBRمی پردازیم:

11A:

این DBR کوچک یکSpike  ساخته است که مرتبط با اراده و تصمیمی قوی برای شکست h است که تحت عنوان DP نشان داده شده است. هیچ تست فوری از DP وجود ندارد و اتفاق نیفتاده است، حتی در تایم فریم 5 دقیقه ای. و در واقع وقتی قیمت باز می گردد در دیوار اول به صورت عمیق تری وارد ناحیه می شود که تست DP صورت بگیرد.

واکنش در 11B بسیار قوی تر است که یک Rejection خوب به بالای ناحیه به ما می دهد( در دایره نشان داده شده است) که عرضه را مصرف کرده و خورده است و دور شده است.

مثالی دیگر:

موضوعی که وجود دارد ورود به ناحیه PAZ یک CPهست که این ورود با اندازه اینگلف یک high level مهم نیست.در واقع می خواهم بگویم در صورتی که cp نمی داشتیم و ورود cp را نمی دیدیم می توانستیم از تصویر زیر ورودمان را بگیریم:

اهمیت بریک کندل ها به این صورت است که در آن نقاط قیمت تصمیم به فرو ریختن نموده است لذا این نقطه یک نقطه مهم است. و از طرفی دیگر مارکت تمایل به تست نمودن آن نقاط را دارد تا ببیند آیا سفارشی در آن سطح باقی مانده است یا نه، تنها این ها دست به دست هم می دهند و ما یک معامله را انجام می دهیم.

نمونه ای دیگر:

بسیار خوشحال شدم اگر همه این ها به تکراری ترین و قابل پیش بینی ترین رخدادها در زندگی من تبدیل شوند:

اینجا یک RBD کوچک در دو کندل در تایم فریم 1 ساعته وجود دارد با یک Dropو یک رالی قوی، و قیمت بعداض به پایین حرکت کرده به ناحیه تقاضایی که درست شده است یعنی 12b. ناحیه آبی رنگ بالای 12 یک RBD می باشد و نشان می دهد که چرا تعریف یک هدف براساس گذشته اهمیت دارد.

نمونه ای دیگر:

در تایم دو Rejection آشکار وجود دارد بنابراین من می خواهم که نگاهی به اطرافش بیندازم.

در تایم 5 دقیقه ای می توانیم pole up را با H اول ببینیم که دارای یک مکث در بالا رفتن می باشد یک  FL( RBR در تایم فریم پایین تر بیشتر ) سپس قیمت بالا می رود تا ما اولین H در تایم فریم 1 ساعته را ببینیم در راه پایین آمدن از این H قیمت قبل از ریزش برای شکستن FL یک ذره فشرده شده است. بنابراین ما باید منتظر شرایط فروش تا Pole base باشیم. اولین شرایط مناسب در x به وجود می آید اما از آنجایی که ما CP داشته ایم در نقطه 13A (عرضه ی انباشته) ما باید با احتیاط عمل کنیم چرا که قیمت می تواند به لبه ی ناحیه Stacked dupply برود. و این اتفاق در Y رخ می دهد.

سپس قیمت به پایین می آید به Base pole ناحیه ای که تصمیم به ساختن pole گرفته شد یعنی نقطه Z. خب در این ناحیه شاید راحت نباشد که معامله ای انجام گیرد اما مطمئنم در ناحیه پایین تر چیزهایی برای گفتن دارد.

مثالی دیگر:

خب این یک مثال عالی نیست اما خیلی جالب است که اشاره کنم که کندل دوم در تایم یک ساعته که Hدوم را زده شادو ندارد. شنیده بودم به این کندل ها می گویند عرضه ی خالص (pure supply). بنابراین این ممکن است ارزش توجه کردن را داشته باشد.خب با این لازم است به تایم 5 دقیقه برویم ببینیم چه خبر است.

تایم 5 دقیقه ای یک FL را نشان می دهد که در X شکسته شده است و تست این تصمیم در Y صورت گرفته است. قیمت برنامه ای نداشته که بالای FL LINE بسته شود و این توسط یک اینگلف در Z تعیین شده است بنابراین موضوعات آماده اند برای یک Drop ممکن در بازگشت به RBD. دور شدن از ناحیه 14Aبه اندازه کافی قوی نبوده اما یک ناحیه عرضه خوب در تایم یک دقیقه در جایی که سفید باقی گذاشته ام وجود دارد که یک FTR M1 می باشد یک حرکت قوی درB 14  به درون ناحیه وجود دارد ( من H ناحیه Yرا به عنوان لبه پایینی ناحیه در نظر گرفته ام) و همچنین یک Rejection زیبا. در این تایم فریم PAبرای فروختن وجود ندارد اما به عنوان یک touch tread میتوان در این نقطه وارد شد.

مثالی دیگر:

مثالی دیگر:

زمانی که یک ناحیه توسط یک باکس از انواع RBD,DBR نادیده گرفته می شود پس از نادیده گرفته شدن در آن ناحیه دنبال یک FTR باشید و سپس FTB که قیمت دوباره به آن واکنش بدهد.

 

 

دسترسی سریع

مقالات مرتبط

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
جستجوهای محبوب:
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.