یک تمرین در غالب چارت طلا

یک تمرین در غالب چارت طلا:

طلا واقعا به گونه ای بسیار جالب داره حرکت میکنه . من کل چارت طلا و نقاط چرخشش رو حفظم. اما ھر بار که بھش نگاه میکنم بیشتر یاد میگیرم .

به چارت زیر نگاه کنید :

ببینید دوستان ھیچ کسی تا الان از بازار سود نکرده . اگر شما سود میکنی داری از جیب من سود میکنی . در این بازار یا باید دزد بود یا پولتو میدزدند . پس تا زمانیکه به یک دزد حرفه ای تبدیل نشدید پولتونو در مارکت نذارید . این جرء الین مراحل قبل از شرع ھست که در بخش آغاز در بالا میتونید بخونید .

اما طلا :

موضوعی که شاید خیلی ھا درش مشکل داشته باشند این است که چطور میتوان نقاط ورود رو مشخص کرد؟

ما در تایم فریم بالا باکس FL مون رو با توجه به موضوعاتی که در مقاله نوشتیم انتخاب میکنیم. (تعیین ناحیه مورد علاقه برای معامله. ) و در درون اون باکس وارد تایم فریم پایین تر می شویم. و باز ھم ناحیه رو تنگ تر میکنیم . مانند مثال JPY/GBP که در بالا گذاشتم .

در تشخیص FL این نکته خیلی مھمه که باید به گذشته چارت نگاه کنید. کاری که من در طلا انجام دادم . به این صورت محلی رو که تراکنش جریان سفارشات در آن ایجاد شده را میتوانید پیدا کنید . ھمونطور که قبلا گفتم این نواحی میگویند FL Swapped . یعنی FL ھای چرخشی .

IF این جمله رو بارھا گفته و منم تکرار میکنم :

!Look  left ! Look left agan! and agan Look more left

به سمت چپ نگاه کن ، دوباره به سمت چپ نگاه کن ، و دوباره به سمت چپ بیشتر نگاه کن .

 

عطاپور نوشته:

از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮاھﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﭼﺎرت ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رو ﺑﯿﺨﯿﺎل ﺷﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﯾﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﯾﺪ روی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺎرت ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪ . ﮐﺴﯽ در ﯾﮏ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺖ زﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻤﯿﺮه روی رﯾﻨﮓ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻨﻪ. اﯾﻨﻮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻣﻦ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻢ. دﻟﯿﻠﺶ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﻮن ھﺴﺖ. ﻣﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺷﯿﻮه ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده . ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاره . ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﺎرت رو ﺑﺎ دﻟﯿﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس داﻧﺶ ﺑﺨﻮﻧﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ آﯾﻨﺪه ﭼﺎرت رو ﺑﺨﻮﻧﻪ. اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ ھﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان RTM از اون ﻏﺎﻓﻞ اﻧﺪ .

 

دسترسی سریع

مقالات مرتبط

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}
جستجوهای محبوب:
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.